Telefon: 0708669960

Sakregister

I BRF Portalen kan föreningen hantera sina ägodelar samt saker som är för utlåning så som cyklar, gräsklippare, häcksax, nycklar eller liknande.

De går enkelt att lägga upp nya ägodelar och vid utlåning kan man skriva ut en kvittens och lägga till en avisering om när ägodelen ska återlämnas. Detta är speciellt användbart för exempelvis hantering av nycklar.

Några av de delar som återfinns i sakregistret är:

Se video

Spela videoklipp