Telefon: 0708669960

Hantering av banklån

Styrelsen hanterar i den här funktionen föreningens lån från banken. Styrelsen kan lägga upp föreningens alla banklån och information kring låneinstitut, ränta, lånenummer, löpande skuld samt årlig amortering m.m. Styrelsen kan sätta aviseringar att kontakta banken vid ett datum när åtgärd krävs, såsom vid omförhandlingar och/eller när ett lån närmar sig dagen för villkorsändring.

Hantering av lån - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i hantering av lån är:

Se video

Spela video om Hantering av lån - BRF Portalen