Telefon: 0708669960

Förslagslåda

En medlem kan i sin egen medlemsarea skicka in förslag till styrelsen. Styrelsemedlemmar ser förslagen och kan enkelt svara medlemmen som i sin tur ser på sin medlemsarea vad styrelsen har svarat. Det går utmärkt att bifoga bilder och dokument i förslagen till styrelsen.

Förslagslåda - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i förslagslådan är:

Se video

Spela videoklipp