Telefon: 0708669960

Hantering av avtal

Styrelsen kan hantera föreningens alla avtal med olika leverantörer. Styrelsen har således full kontroll över alla leverantörer och avtal som rör föreningen. Styrelsen kan sätta aviseringar vid ett datum när åtgärd krävs, såsom omförhandlingar och eller när ett avtal närmar sig dagen för villkorsändring.

Hantering av avtal - BRF portalen

Några av de delar som återfinns i hantering av avtal är:

Se video

Spela video om Hantering av avtal - BRF portalen