Telefon: 0708669960

Hantering av hyresgäster och andrahandsuthyrning

I BRF Portalen kan föreningen hantera hyresgäst och andrahandsuthyrning. Som exempel kan det finnas lokaler som hyrs ut till näringsidkare så som frisörer, butiker eller annan verksamhet. I BRF Portalen kan styrelsen hantera externa hyresgäster och ställa in avisering när ett avtal löper ut eller ska omförhandlas med hyresgästen. Det går även att lägga in tillhörande avtal och andra dokument och koppla det till respektive hyresgäst.

Funktionen fungerar även för andrahandsuthyrning där styrelsen enkelt väljer vilken medlem som hyr ut sin lägenhet och under hur lång tid m.m.

Hyresgäst och andrahandsuthyrning - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i den här funktionen är:

Se video

Spela video om Hyresgäst och andrahandsuthyrning - BRF Portalen