Telefon: 0708669960

HANTERA PARKERING & PARKERINGS KÖ

BRF Portalen har en mycket kraftfull hantering av parkering och parkerings kö för föreningens alla parkeringsplatser och parkeringsköer. I korta drag skapar föreningen sina egna parkeringsområden, antal platser som finns och vilken typ av parkering som finns på det området. Det kan vara bil, mc eller plats för elbil osv. En medlem kan ställa sig i kö på en eller flera områden och när ledig plats finns tilldelar styrelsen platsen till medlemmen.

På medlemmens egen medlemsarea ser medlemmen sin kö-plats till de olika områdena och parkeringstyperna.

Hantering av parkering och parkeringskö - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i parkeringsfunktionen är:

Se video

Spela video om Hantering av parkering och parkeringskö - BRF Portalen