Telefon: 0708669960

Kalender och mötesbokningar

BRF Portalen har sin egen kalender där styrelsen kan boka in möten, skapa inbjudningar till styrelsemöten eller årsmöten. Inbjudningarna kan göras till både enskilda medlemmar eller till fördefinierade grupper så det blir effektivt och enkelt att bjuda in till möten.

Mötes inbjudningar går ut som mail till alla inbjudna som direkt kan acceptera eller neka att delta i mötet. Den som bjudit in till mötet kan se vilka medlemmar som tackat jag eller nej och kan skriva ut en deltagarlista.

Kalender och mötesbokningar - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i Kalender och mötesbokningar är:

Se video

Spela videoklipp