Telefon: 0708669960

Lägenhetsregister

Alla lägenheter läggs in i BRF portalens lägenhetsregister med all relevant information som exempelvis lägenhetsnummer, adressuppgifter, våningsplan m.m. Därefter kopplas lägenheten till respektive medlem. Är det flera ägare till en lägenhet är det enkelt att ange ägarandel för respektive medlem.

Till lägenheten kan filer laddas upp, såsom dokument, PDF, kvitton, information om renoveringar m.m. Då dessa dokument är kopplade till lägenheten så följer de med oavsett om lägenheten byter ägare.

Lägenhetsregister - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i lägenhetsregistret är:

Se video

Spela video om Lägenhetsregister - BRF Portalen