Telefon: 0708669960

PROFESSIONELL HEMSIDA

För att underlätta informationsspridning till medlemmar och externa personer så erbjuder vi en professionell hemsida som föreningen själv enkelt kan administrera utan några förkunskaper. En professionell hemsida lyfter föreningens rykte och visar både medlemmar och besökare att föreningen är seriös och modern.

Hemsidan går även att bygga ihop med BRF Portalen så att Styrelsen kan publicera delar direkt från Portalen till hemsidan. Det kan vara årsredovisningar, kommande möten eller aktuella projekt mm.

Många Bostadsrättsföreningar och föreningar över lag använder gratis hemsidor med begränsad funktionalitet och ramverk.

Vi har levererat hundratals hemsidor i vårt moderbolag Guidelight Solutions AB.

Professionell Hemsida

Instruktionsfilmer ingår om hur ni administrerar hemsidan