Telefon: 0708669960

Hantering av projekt

Styrelsen kan enkelt lägga upp projekt och kategorisera dom samt ange aktuell status för respektive projekt så som, Ej startade, Pågående, Avslutade eller ange annan valfri status.

BRF Portalen är oerhört enkel och flexibel att arbeta i och Styrelsen kan själva ställa in aviseringar och tilldela projekt till olika ansvariga medlemmar för att få full kontroll över alla projekt.

Hantering av projekt - BRF Portalen

Några av de delar som återfinns i Hantering av projekt är:

Se video

Spela video om Hantering av projekt - BRF Portalen