Telefon: 0708669960

BRF Portalens funktioner

Portalen erbjuder trygghet i form av bättre arbetsrutiner och ökad kontroll och översyn kring allt som rör föreningens avtal, lån, medlemmar, leverantörer, dokument, projekt, parkeringskö, hyresgäster, andrahandsuthyrningar m.m.

Startsidan - KLAR ny youttube

På BRF Portalens Startsida finns information kring det senaste händelserna samlat på en sida.

Spela videoklipp

Hantering av Medlemmar - klar ny youttube

Medlemmar och medlemsregister

I BRF Portalen hanterar styrelsen alla medlemmar i medlemsregistret. Information som finns i medlemsregistret är namn på medlem, personnummer, telefon, mobil, E-post, lägenhetsinnehav, ägarandel i %, delägare, extern delägare, tillträdesdatum och adressuppgifter, tilldelade parkeringar och parkeringskö och övriga noteringar. Det finns även möjlighet att ladda upp dokument kopplade till medlemmen. 

Spela videoklipp

Lägenhetsregister ny youttube

Varje medlem behöver kopplas till en lägenhet. Detta görs enkelt av administratören. 

Informationen som läggs in på respektive lägenhet ligger kvar oavsett om lägenheten byter ägare. Det innebär att all historik/dokumentering kring lägenheterna förblir intakt.

I lägenhetsregistret kan återfinner man en mängd delar så som:

Spela videoklipp

Hantera Parkering & parkerings kö - klar

BRF Portalen har en kraftfull parkerings kö funktion.

I BRF portalen skapar föreningen sina egna parkeringsområde med antal platser som finns och vilken typ av parkering som finns på det området enkelt och flexibelt. Det kan vara bil, mc, El laddnings plats bil, osv. En medlem kan ställa sig i kö på en eller flera områden och när ledig plats finns tilldelar styrelsen platsen till medlemmen. Vilken kö-plats och/eller tilldelad parkering medlemmen har, syns både i BRF Portalen för styrelsen och för medlemmen på medlemmens egen medlemsarea.

Spela videoklipp

Hantera banklån - klar

Styrelsen hanterar i den här funktionen föreningens lån från banken.

Styrelsen kan enkelt lägga upp föreningens alla banklån och information kring låneinstitut, ränta, lånenummer, löpande skuld, årlig amortering m.m. Styrelsen kan ställa in aviseringar för när det är dags att kontakta banken för vid omförhandlingar och/eller när ett lån närmar sig en villkorsändringsdag.

Spela videoklipp

Hantering av Avtal

I Avtalsregistret samlar styrelsen samtliga av de avtal som föreningen har med dess leverantörer. 

Varje avtal kopplas till en leverantör i Leverantörsregistret. Flera avtal kan läggas till en och samma leverantör med olika parametrar. Styrelsen har således full kontroll över vilka leverantörer och avtal som föreningen har.

Spela videoklipp

Hantera Leverantörer

I BRF Portalen kan styrelsen lägga upp leverantörer med all relevant kontaktinformation vilket innebär att det blir ordning och reda på hanteringen av föreningens leverantörer. 

Styrelsen kopplar sedan enkelt en leverantör till ett eller flera avtal och sätter en avisering när respektive avtal löper ut. Vem som helst i styrelsen kan ta fram kontaktinformationen kring en leverantör.

Spela videoklipp

Hantera Projekt

Att hantera föreningens aktuella och kommande projekt är väldigt enkelt i BRF Portalen.

Styrelsen kan lägga upp projekt, under valfri kategori och därefter ändra status för att ha full koll på var i projektet man befinner sig. Styrelsen kan ställa in aviseringar och tilldela projekt till olika ansvariga medlemmar.

Spela videoklipp

Hyresgäst / Andra hand

I en förening kan det finnas lokaler som hyrs ut till näringsidkare, typ frisörer, butiker m.m. ni kan hantera detta och andrahandsuthyrningar i portalen

I BRF Portalen kan styrelsen hantera externa hyresgäster och ställa in avisering när ett avtal löper ut eller ska omförhandlas med hyresgästen. Funktionen fungerar även för andrahandsuthyrning, där styrelsen enkelt väljer vilken medlem som hyr ut sin lägenhet och under hur lång tid m.m.

Spela videoklipp

Medlemsarea

Som medlem i föreningen får medlemmen tillgång till en egen medlemsarea.

Medlemsarean innehåller information om medlemmen och lägenheten som medlemmen äger. Medlemmen kan se delägare, extern delägare för lägenheten och alla dokument kopplade till lägenheten. Medlemsarean innehåller även mötesinbjudningar, förslagslåda, kalender och placeras i parkerings kö.

Spela videoklipp

Dokumenthantering

BRF Portalen har sin egen dokumenthantering

Styrelsen kan enkelt hantera dokument i portalen, skapa mappar, undermappar, ladda upp dokument och arkivera gamla dokument.

Spela videoklipp

Kalender och mötesbokningar

BRF Portalen har sin egen kalender där styrelsen kan boka in möten, skapa inbjudningar till styrelsemöten eller årsmöten.

Inbjudningarna hanteras via grupper så det blir effektivt och enkelt att bjuda in till möten. Mötesinbjudningar går ut som mail till alla inbjudna som direkt kan acceptera eller neka att delta i mötet. Den som bjudit in till mötet kan se vilka medlemmar som tackat jag eller nej och kan skriva ut en deltagarlista.

Spela videoklipp

Sakregister

I BRF Portalen kan föreningen hantera sina ägodelar

Exempel på saker/ägodelar är utlåningscyklar, gräsklippare, häcksax, nycklar och vad som helst som föreningen har för utlåning. De går enkelt att lägga upp nya ägodelar och vid utlåning skriva ut en kvittens och sätta avisering om när ägodelen ska återlämnas

Spela videoklipp

Förslagslåda

I BRF Portalen kan medlemmar lägga förslag till styrelsen

En medlem kan i sin egen medlemsarea skicka in förslag till styrelsen. Styrelsemedlemmar ser förslagen och kan enkelt läsa svara medlemmen som i sin tur ser på sin medlemsarea vad styrelsen har svarat. Det går utmärkt att bifoga bilder, filer i förslagen till styrelsen.

Spela videoklipp

Arkiv

I BRF Portalen finns en arkivfunktion dit styrelsen kan ”skicka” äldre dokument och filer till.

 I arkivet finns funktionen återställa om ett dokument behöver läggas tillbaka. I arkivet kan styrelsen även ta bort gammal information permanent.

// BRF PORTALEN

Kalender och event och mötesinbjudningar

BRF Portalen har sin egen kalender där styrelsen kan boka in möten, skapa inbjudningar till styrelsemöten eller årsmöten.

Inbjudningarna hanteras via grupper så det blir effektivt och enkelt att bjuda in till möten. Mötesinbjudningar går ut som mail till alla inbjudna som direkt kan acceptera eller neka att delta i mötet. Den som bjudit in till mötet kan se vilka medlemmar som tackat jag eller nej och kan skriva ut en deltagarlista.

// BRF PORTALEN

Sakregister / ägodelar

I BRF Portalen kan föreningen hantera sina ägodelar

I BRF Portalen kan föreningen hantera sina ägodelar, så som utlåningscyklar, gräsklippare, häcksax, nycklar och vad som helst som föreningen har för utlåning. De går enkelt att lägga upp nya ägodelar och vid utlåning skriva ut en kvittens och sätta avisering om när ägodelen ska återlämnas

// BRF PORTALEN

Förslagslåda för medlemmar

En medlem kan i sin egen medlemsarea skicka in förslag till styrelsen.

 Styrelsemedlemmar ser förslagen och kan enkelt läsa svara medlemmen som i sin tur ser på sin medlemsarea vad styrelsen har svarat. Det går utmärkt att bifoga bilder, filer i förslagen till styrelsen.

// BRF PORTALEN